Vitenskapelige samlinger og faglitteratur

Her er etterhvert ambisjonen å ordne stoffet etter felt, fra tidsskrifter til monografier og enkeltartikler, og fra det generelle til det spesielle.

Kult stoff

Samlinger og litteratur

Arkeologi generelt

Håndverk/kunsthåndverk

Trearbeid

 • Dawn Elise Mooney 2013, The Use and Control of Wood Resources in Viking and Medieval Iceland, PhD. – Avhandling i arkeologi.
 • Geoff Egan 2010 (1998), The Medieval Household. Daily Living c. 1150-c.1450. Medieval finds from Excavations in London.
 • Roger Bradley Ulrich 2007, Roman Woodworking, Yale University Press. Ulrichs hjemmeside.
 • Volker Vogel (red.), Ingrid Ulbricht, Hilke Elisabeth Saggau, Karl-Heinz Gloy og Ulrike Mayer-Küster 2006, Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 17. Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig, Wachholtz Verlag.
 • Carole A. Morris 2000, «Wood and Woodworking in AngloScandinavian and medieval York«, fra serien The small finds, The Archaeology of York, nr 17.
 • Greta Arwidsson og Gösta Berg 1999 (1983), The Mästermyr Find. A Viking Age Tool Chest from Gotland, Larson Publishing Company.
 • Penelope Eames 1977, Furniture in England, France and the Netherlands from the Twelfth to the Fifteenth Century, Furniture History Society. Eric Mercers anmeldelse i The Antiquaries Journal som kritiserer utelatelsen av nordtyskland i det som i middelalderen konstituerte en samlet møbelprovins. Mercer understreker Earnes’ ensidige? kobling til hofflivet i Burgund, men hyller katalogdelen. Anbefales av SCA-karen Stanley D. Hunter.
 • Eric Mercer 1969, Furniture 700 to 1700, Weidenfeld & Nicolson. Kritiseres i Blood and Sawdust for å være litt nedlatende mot middelalderhåndverkeren, men er vel-illustrert.

Trearbeid Norge

Svensk trearbeid, særlig møbelrelatert

 • Bengt Nyström (red.) 2008, Svenska möbler under femhundra år, Natur & Kultur. – Artikkelsamling. s. 12: «Flyttbara möbler introducerades i Sverige först under 1500-talets senare del. Under medeltiden förekom dock flera olika fristående möbler i form av kistor och sittmöbler, i första hand hos mer framstående personer. Hos allmogen och i många andra sammanhang var fasta, traditionella inredningar vanligast, det vill säga fasta sovlavar och bänkar utefter väggen, fasta säten liksom enkla skivor eller brädor som kunde läggas på bockar för att användas som bord eller lösa säten.» – det kistene og sittemøblene vi er ute etter.  Og videre om stolen s. 13: «Språkligt är begreppet stol en utvidgning av verbet stå och syftar på ett stående, inte på ett sittande. Möjligen uppfattades den kroppsställning som intogs som lutande med hjälp av en «stol». Man kan jämföra med «takstol», ett stöd som taket vilade på, eller «svarvstol», en ställning för svarven. Det nya redskapet innebar ett nytt sätt av halvstående eller så småningom ett mer uttalat sittande, från maktmarkerande kungastolar till 1950-talets fladdermusfåtölj, där den slängiga tonåringen kunde provocera äldre generationer.«
 • L. Karlsson 1976, Romansk träornamentik i Sverige, Stockholm: Almquist & Wiksell –
 • Johan Knutsson 2008 «Medeltid. Romansk tid| Gotik», i Bengt Nyström (red.) 2008, i Svenska möbler under femhundra år, Natur & Kultur. –
  «Mer kvalificerade till sin konstruktion är de sittmöbler vars olika delar av furu, ek och andra träslag fogats ihop gennom tappning. Själva hopsättningsarbetet, med del fogad till del, utfördes i en bestämd, på förhand noga uppgjord, ordningsföljd. Konstruktiva såväl som utfyllande och dekorativa delar, det vill säga rygg- og armstöd, tvärslåar och spjälor, är vanligen svarvade. Ibland har man genom svarning frigjort en ring ur själva ämnet som utgör ryggstödets ståndare. Sannolikt har de åtminstone delvis varit färgsatta. Och när de skulle användas försågs de med en lös sittdyna.»[s. 29]
  «Sittmöbler som dessa anges i litteraturen ibland som stolar av bysantinsk modell, främst med hänvisning till den rad av rundbågar som ibland ingår i kompositionen. Men det är sannolikt rimligare att tala om en kontinental påverkan. Det bysantinska inslaget i Nordeuropas medeltida konst förmedlades till största delen genom tyska mästare. Enstaka av dessa sittmöbler kanske tilfkom redan på 1200-talet. På kalkmålningar från 1400- och 1500-talen avbildas liknande stolar, med svarvade eller fyrsidiga stolpar och spjälor, och med dekorativt utformade övre avslutningar, men utan inslag av rundbågar.»[s.. 29f]
 • Bugge, S. 1900. Runeindskrift på en stol fra Lillhärdal, Svenska fornminnesföreningens tidskrift, bd 10:1. Stockholm. – dommerstolen er datert til 15-1600-tallet. Runene er av Dalarne-alfabetet, skrevet på Elfsdalsmål.

Tekstil

Rustningshistorie

Tidsskrift

Rustningshistoriske klassikere

Bør sjekkes ut

 • Ulrich LEHNART[sic] 1988, «Kampfweise und Bewaffnung zur Zeit der Schlacht von Worringen», i Worringen 1288 – Historische Entscheidung im europäischen Nordwesten, Köln 1988.
  • «For the battle of Worringen (1288) Lehnart claims (p 75 of his thesis) that burghers of Cologne were mostly wearing maille while peasants from Berg and Marck were in padded armour and at least in some cases coats of plate. He is basing that on Heelu (the only contemporary writer for that battle). So now the question is what Samuel actually wants to represent.»
  • Bidrag til diskusjon om tysk trestatue fra tidlig 1300-tall her, inkl hypotese om at den har plata, i Dorfkirche Hohen Viecheln i Mecklenburg , angivelig av Helmuld III von Plesse.

Lærarbeid

 • Christine Schnack, Mittelalterliche Lederfunde aus Schleswig – Futterale, Riemen, Taschen und andere Objekte, Wachholtz Verlag
  • – «Diese Beschreibung der Leder aus dem mittelalterlichen Schleswig bietet für den an Replikation und Handwerk interessierten Darsteller gut kompremierte Informationen über die Befundlage, und glänzt mit zahlreichen S/W Bildern der Funde, die einen Nachbau in vielen Fällen einfach werden lässt. Die Vielzahl der Objekte des alltäglichen Lebens ist insbesondere für Darsteller eine gute Quelle, gerade und im Vergleich zu bildlichen Darstellungen und anderen Fundkomplexen wie London, Konstanz usw.»

Metallarbeid