Stikkordarkiv: bryne

Eidsborgbryna – Norsk eksport i 1000 år

Brynstokk, bryne og heinar. Brynene fantes i  mange varianter. Foto: Olve Utne 2008.

Bryne var en uunnværlig del av den personlige utrustningen i eldre tid, både blant krigsfolk og bonde, men hvor kom de fra, disse steinene?

Brynene (kvatstein, eng. whetstone, sharpening stone) ble laget av sandstein, inntil støpte varianter kom omkring 1900 og etterhvert fortrengte natursteinene.

«Norwegian ragstone» funnet i Winchester og datert til late Saxon eller middelalder. Hentet fra http://finds.org.uk/

Eidsborg-bryna (eng. Norwegian Ragstone, Norwegian schist) var angivelig den dominerende brynesteinen i det norrøne kulturområdet. Steinen er en lysegrå finkornet kvarts-glimmerskifer (eng. quartz-mica-schist). Den myke varianten anses for å være av høyere kvalitet enn den harde, som ble eksportert. Den var i produksjon fra 700-tallet, og ble eksportert fra Telemark fra 1000-tallet og fram til 1970-tallet. Hos Vest-Telemark museum heter det at «Steinen frå Eidsborg har vore kjend som […] særs god, og arkeologane har gjort funn frå vikingetid og mellomalder over heile Europa.» Se også film om produksjonen her. Bryna dominerer funnmassen på Island. I York dominerer også den lysegrå schisten, men der kun angitt som Norwegian. Det ble funnet 16 bryner i utgravningene i Oslogate, alle var av samme slag som steinen i det velkjente Eidsborgbruddet i Telemark. Her er forfatterne forsiktige med å fastslå opprinnelsessted og hevder at liknende forekomster finnes andre steder enn i Eidsborg.

I senere år har Pål Nymoen stått for forskning på emnet i prosjektet «Trading ballast». Etter funn av 29 skipslaster med brynstein (13), kvernstein (12) og kleber (4), ser han et mønster der steinene er brukt som «handelsballast» sammen med andre varer.

Interessant nok er den natursteinen som er lettest tilgjengelig for historisk levendegjøring-miljøene Arkansas novaculite, slik vi finner det hos Gaukler. De andre mest omtalte hos wikipedia med deres tradisjon for å blande smått og stort er Belgisk blå og den belgiske Coticule (til barberblad, utvunnet fra 1600-tallet), samt steinene fra de japanske Honyama-gruvene ved Kyoto og bryne- og kvernstein fra Charnwood Forest i England.