Stikkordarkiv: ringbord

Ringbordet fra Marstein

Marsteinbordet

Ringbord, avkappet til 4,26 meter, anslått til 5,56 m opprinnelig lengde. 0,62 m bredt i den bevarte enden. Spor etter ring for oppheng finnes 1,32 m inn fra den bevarte enden og helt ute ved den avkappede kanten. Opphøyd kant langs den ene langsiden og ved den bevarte tverrenden. Foto: Fartein Valen-Senstad/ Maihaugen.

En gulvplanke på det middelalderske langloftet på Marstein i Lom skulle vise seg å egentlig være et såkalt ringbord. Det ble oppdaget av Halvor Vreim da han besiktiget loftet for Riksantikvaren en gang før 1924, og fjernet fra sin plass i forbindelse med at loftet ble flyttet i 1941. I 1953 ble bordet solgt av gårdbrukeren til De Sandvigske Samlinger etter at Folkemuseet hadde frasagt seg forkjøpsretten.

Treskurden viste et krigeransikt med spiss hjelm. Sigurd Grieg mente den utvilsomt var opprinnelig og brukte det til å datere bordet til omkring 1300. Grieg identifiserte hjelmtypen med 1200-tallets stålhue, anbrakt oppå en brynjehette. I Norge kjennes formen i følge Grieg best fra antemensalet fra Nedstryn kirke i Nordfjord som han daterte til slutten av 1200-tallet. Han gjenga et utdrag fra Den norske Dictionarium eller Glosebog fra 1646, hvor det het at

«Gildebord kaltes det bord som i gamle dager bruktes til gilde når slekten kommer sammen [for] å regne deres odelslinje og erfare nestemann til odelsgods, og er samme bord prydet med blanke jernnagler langsetter med to løkker i hvori det siden hengtes på veggen«.

Nedstrynantemensalet er senere datert til 1310. Spisshjelmen ble på dette tidspunktet imidlertid regnet som gammelmodig, og på antemensalet er den da også brukt av antagonistene som framstilles som stygge, eksotiske og «umoderne». I den grad motivet er hentet fra virkelighetens verden og ikke en stivnet kunstnerisk konvensjon, taler det for en tidligere datering av Marstein-bordet.

Grieg gikk ikke inn på den trinnvise fordypingen ytterst på bordkanten, men det kan kanskje være tilpasset en forlenger?

ringbord vrålstad

Ringbord fra Vrålstad i Tørdal i Telemark av Magerøy datert til 13- 1400-tallet, andre steder til 1250-1400. Magerøy 1983: 137, 141.