Trearbeidsressurser

Noen lenker relatert til trearbeid. Se også lenkefanen til høyre og sidene for middelalderresurser.

Roald Renmælmo 2016, «Handhøvling av golvbord«,

Tredreiing

Kvessing av krokjern

 

Litt praktisk jernbruk